OUDERBETROKKENHEID

Kinderen voelen zich het beste thuis op school, als u een goede band hebt met de school.  Wij informeren u daarom over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken en natuurlijk over het wel en wee van uw kind. We stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Want het staat vast dat een goede samenwerking tussen school en thuis het welbevinden van uw kind bevordert.