Visie en Missie van de school

Wij zien elk kind als een uniek schepsel van Allah. Daardoor is ieder kind een individu dat vraagt om een eigen en persoonlijke benadering. Het is vanuit deze gedachte dat we trachten het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van het kind. In ons onderwijs gaan wij ervan uit dat Allah ons heeft geschapen om Hem te dienen en om goede mensen te zijn.

Ouders vertrouwen hun kinderen aan onze zorg toe, in de hoop en verwachting dat het onderwijs zoveel mogelijk zal aansluiten bij de algemeen islamitische opvoeding, zoals deze vanuit de islamitische bronnen wordt.